Meny

OM KONSEPTBYGG

Konseptbygg Holding AS består av Konseptbygg AS og Konseptbygg Eiendom AS. Konseptbygg er totalentreprenør og utvikler, planlegger og bygger boliger og næringsbygg. Konseptbygg Eiendom er utbygger og står for all kontakt med kunder og salg av boliger.

Vi har siden starten i 1990 solgt og oppført godt over 1000 boliger og mange ulike typer næringsbygg. Vi holder til i egne lokaler på Hop.

Det brukes i stor grad lokale og dyktige arkitekter, planleggere og entreprenører.

Konseptbygg gjennomfører byggeprosjekter fra idefase, gjennom reguleringsplan, markedsføring, detaljprosjektering og bygging. Konseptbygg Eiendom inngår utbyggingsavtaler med grunneiere for å bygge boligprosjekter.

Våre ansatte har lang erfaring og solid kompetanse i alle faser ved gjennomføring av byggeprosjekter. Vi vektlegger spesielt byggeledelse med god oppfølging på byggeplassene.

Det vektlegges ryddighet i forhold til offentlige myndigheter, og ansatte har oppdatert kunnskap om lover og regler. Konseptbygg er sentralt godkjent i relevante ansvarsområder etter Plan og Bygningsloven.

VISJONER OG FORRETNINGSIDE
Konseptbyggs visjon er å være «Totalgjennomfører av byggeoppdrag i Bergensområdet».

Vår forretningside er «Selskapets forretningsområde skal være gjennomføring av byggeprosjekter» og bedriftens kvalitetsmålsetting er «Riktig første gang».

EIERSKAP
Konseptbygg Holding AS er et heleid datterselskap av Dalseide & Fløysand AS.